VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van de toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE)) Commissie juridische zaken Rapporteur: Heidi Hautala