Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1155 al Comisiei din 30 iulie 2020 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2020 a anumitor cantități reținute în anul 2019 în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului