Дело C-448/11 P: Жалба, подадена на 31 август 2011 г. от SNIA SpA срещу решението, постановено от Общия съд (шести разширен състав) на 16 юни 2011 г. по дело T-194/06, SNIA/Комисия