Решение на Общия съд (шести състав) от 9 декември 2020 г.