Asia C-98/20: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 3.9.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Obvodní soud pro Prahu 8 – Tšekki) – mBank S.A. v. PA (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Tuomioistuimen toimivalta siviilioikeuden alalla – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – Sen jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta, jossa kuluttajan kotipaikka sijaitsee – 18 artiklan 2 kohta – Elinkeinonharjoittajan kuluttajaa vastaan nostama kanne – Kuluttajan kotipaikan käsite – Kuluttajan kotipaikan määrittämisen kannalta merkityksellinen ajankohta – Kuluttajan kotipaikan muutto sopimuksen tekemisen jälkeen ja ennen kanteen nostamista)