Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 342, 27 ta' Novembru 2014