Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 342, 2014. gada 27. novembris