/* */

Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 883/2011 z dne 25. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 25/2009 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2008/32) (ECB/2011/12)