Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 883/2011 ( 2011. gada 25. augusts ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2008/32) (ECB/2011/12)