2011 m. rugpjūčio 25 d. Europos centrinio banko reglamentas (ES) Nr. 883/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (ECB/2008/32) (ECB/2011/12)