Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 883/2011, 25. august 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2008/32) (EKP/2011/12)