Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2016“ [COM(2015) 686 final]