Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Savienības gada darba programma Eiropas standartizācijai 2016. gadam”” (COM(2015) 686 final)