Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „2016 m. metinė Sąjungos Europos standartizacijos darbo programa“ (COM(2015) 686 final)