Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/172, annettu 6 päivänä helmikuuta 2020, Aspergillus niger -organismin (CBS 101.672) tuottaman 3-fytaasin hyväksynnän uusimisesta porsaiden (vieroitettujen), lihasikojen, emakkojen, broilerien, lihakalkkunoiden, munivien kanojen, ankkojen ja kaikkien muiden toissijaisten siipikarjalajien ja koristetarkoituksiin käytettävien lintujen rehun lisäaineena ja uudesta hyväksynnästä kananuorikoiden tai siitoseläimiksi kasvatettavien kanojen, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden tai kalkkunaemojen ja imevien porsaiden rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 243/2007, (EY) N:o 1142/2007, (EY) N:o 165/2008, (EY) N:o 505/2008 ja (EU) N:o 327/2010 kumoamisesta (hyväksynnän haltija BASF SE) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)