Sprawa C-20/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 15 stycznia 2016 r. – Wolfram Bechtel i Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg.