Kawża C-614/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-2 ta’ Mejju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego vs Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Regolament (KE) Nru 510/2006 — Artikolu 13(1)(b) — Protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini tal-prodotti agrikoli u tal-prodotti tal-ikel — Ġobon Manchego (“queso Manchego”) — Użu ta’ sinjali li jistgħu jevokaw ir-reġjun li miegħu hija marbuta d-denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) — Kunċett ta’ “konsumatur medju normalment informat u raġonevolment attent u avżat” — Konsumaturi Ewropej jew konsumaturi tal-Istat Membru fejn il-prodott kopert mid-DOP jiġi mmanifatturat u prinċipalment ikkonsmat)