Věc T-252/16: Žaloba podaná dne 17. května 2016 – Cleversafe v. EUIPO (Beyond Scale)