Mål T-291/16: Överklagande ingett den 3 juni 2016 – Anta (Kina) mot EUIPO (återgivning av två tecknade linjer)