Zaak T-291/16: Beroep ingesteld op 3 juni 2016 — Anta (China)/EUIPO (weergave van twee getrokken strepen)