Predmet T-291/16: Tužba podnesena 3. lipnja 2016. – Anta (China) protiv EUIPO-a (Prikaz dvije nacrtane linije)