Sag T-291/16: Sag anlagt den 3. juni 2016 — Anta (China) mod EUIPO (gengivelse af to tegnede streger)