Писмен въпрос E-5084/09, зададен от Czesław Adam Siekierski (PPE) на Комисията. Трудна ситуация на полския пазар за ябълки