Ändring Av En Europeisk Gruppering För Territoriellt Samarbete (EGTS)2020/C 48/08