Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-applikazzjoni mill-Unjoni tar-Regolamenti Nri 9, 63 u 92 tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa dwar id-dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ vetturi bi tliet roti, mopeds u sistemi tas-sajlensers tal-egżost ta’ sostituzzjoni għal vetturi tal-kategorija L fir-rigward tal-emissjonijiet tal-ħsejjes