Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 233, 2020. gada 21. jūlijs