Kommissionens forordning (EF) nr. 406/2002 af 1. marts 2002 om ikke at tage den 284. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger til følge i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89