Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2018 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol conform articolului 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [Tierra de León (DOP)]