Rozhodnutie Rady 2014/800/SZBP zo 17. novembra 2014 , ktorým sa začína poradná misia Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) a ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP