Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Horvátországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról szóló (EU) 2017/1768 végrehajtási határozat módosításáról