Nariadenie Komisie (ES) č. 732/2005 z 13. mája 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 163. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97