Mål C-10/09: Talan väckt den 9 januari 2009 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal