Zadeva C-10/09: Tožba, vložena 9. januarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki