Cauza C-10/09: Acțiune introdusă la 9 ianuarie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză