Zaak C-10/09: Beroep ingesteld op 9 januari 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek