Lieta C-10/09: Prasība, kas celta 2009. gada 9. janvārī — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika