Lieta T-402/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. jūlijā – Berliner Stadtwerke/EUIPO (“berlinGas”)