Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα N. Jääskinen της 1ης  Μαρτίου 2012.