Kohtuasi T-506/14: 27. juunil 2014 esitatud hagi – Grandi Navi Veloci versus komisjon