2012/741/ЕС: Решение № 1/2012 на Комитета на ЕС и Корея по търговия и устойчиво развитие от 27 юни 2012 година за приемане на правилник за дейността на Форума на гражданското общество съгласно член 13.13 от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна