Gevoegde zaken C-455/13 P, C-457/13 P en C-460/13 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 september 2015 — Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Europese Commissie (C-457/13 P), Italiaanse Republiek (C-460/13 P)/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e.a. (Hogere voorziening — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van markten — Sector groenten en fruit — Verordening (EG) nr. 1580/2007 — Artikel 52, lid 2 bis — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 — Artikelen 50, lid 3, en 60, lid 7 — Steun aan telersverenigingen — Verwerkte groenten en fruit — Forfaitaire bedragen ter dekking van bepaalde verwerkingsactiviteiten — Subsidiabiliteit van investeringen en acties in verband met de verwerking — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Rechtstreeks geraakt)