Cauza T-427/12: Hotărârea Tribunalului din 28 ianuarie 2016 – Austria/Comisia („Ajutoare de stat — Sectorul bancar — Ajutor pus în aplicare de Germania și de Austria în favoarea Bayerische Landesbank în cadrul restructurării sale — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă, sub rezerva respectării anumitor condiții — Abrogarea deciziei inițiale redactate în altă limbă decât cea a statului membru — Acțiune în anulare — Act atacabil — Admisibilitate — Noțiunea de ajutor de stat — Avantaj — Dreptul la apărare — Obligația de motivare”)