Zaak T-427/12: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Oostenrijk/Commissie („Staatssteun — Bankensector — Steunverlening door Duitsland en Oostenrijk ten gunste van de Bayerische Landesbank in het kader van haar herstructurering — Besluit waarbij de steun onder bepaalde voorwaarden verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Intrekking van het oorspronkelijke besluit dat in een andere taal dan die van de lidstaat was opgesteld — Beroep tot nietigverklaring — Handeling die vatbaar is voor beroep — Ontvankelijkheid — Begrip staatssteun — Voordeel — Rechten van verdediging — Motiveringsplicht”)