Kawża T-427/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Jannar 2016 – l-Awstrija vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Settur bankarju — Għajnuna implementata mill-Ġermanja favur il-Bayerische Landesbank fil-kuntest tar-ristruturazzjoni tiegħu — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern, suġġett għal ċerti kundizzjonijiet — Tħassir tad-deċiżjoni inizjali redatta f’lingwa li ma hijiex tal-Istat Membru — Rikors għal annullament — Att li jista’ jiġi kkontestat — Ammissibbiltà — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Vantaġġ — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni”)