T-427/12. sz. ügy: A Törvényszék 2016. január 28-i ítélete – Ausztria kontra Bizottság („Állami támogatások — Banki ágazat — A Bayerische Landesbank szerkezetátalakítása keretében Németország és Ausztria által e banknak nyújtott támogatás — A támogatást bizonyos feltételek tiszteletben tartása mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A tagállamétól eltérő nyelven megszövegezett eredeti határozat hatályon kívül helyezése — Megsemmisítés iránti kereset — Megtámadható aktus — Elfogadhatóság — Az állami támogatás fogalma — Előny — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség”)