Sag T-427/12: Rettens dom af 28. januar 2016 — Østrig mod Kommissionen (Statsstøtte — banksektoren — støtte ydet af Tyskland og Østrig til fordel for Bayerische Landesbank i forbindelse med dennes omstrukturering — afgørelse, hvorved støtten på visse betingelser erklæres forenelig med det indre marked — ophævelse af den første beslutning affattet på et andet sprog end medlemsstatens — annullationssøgsmål — Anfægtelig retsakt — formaliteten — begrebet statsstøtte — fordel — ret til forsvar — begrundelsespligt)