Věc T-427/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. ledna 2016 – Rakousko v. Komise „Státní podpory — Odvětví bankovnictví — Podpora poskytnutá Německem a Rakouskem ve prospěch Bayerische Landesbank v rámci její restrukturalizace — Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem za dodržení určitých podmínek — Zrušení původního rozhodnutí, které bylo vyhotoveno v jiném jazyce, než v jazyce členského státu — Žaloba na neplatnost — Napadnutelný akt — Přípustnost — Pojem ‚státní podpora‘ — Výhoda — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění“