Дело T-427/12: Решение на Общия съд от 28 януари 2016 г. — Австрия/Комисия (Държавни помощи — Банков сектор — Помощ, отпусната от Германия и Австрия в полза на Bayerische Landesbank в рамките на нейното преструктуриране — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар при спазването на определени условия — Отмяна на първоначалното решение, съставено на език, различен от този на държавата членка — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Допустимост — Понятие за държавна помощ — Предимство — Право на защита — Задължение за мотивиране)