ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3836/98 του Eva KJER HANSEN προς την Επ τροπή. Σύσταση γραφείου έρευνας για την εσωτερική και εξωτερική απάτη