Vec T-49/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2019 — Španielsko/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Finančné opravy — Pojem ‚výrobca‘ — Investície uskutočnené mimo priestorov organizácie výrobcov — Kontroly predchádzajúce schváleniu operačného programu — Kontrola schválenia výdavkov — Jednorazová finančná oprava — Paušálna finančná oprava — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia“)